När ett juridiskt problem uppstår är det lätt att känna sig liten, oavsett om du är företagsledare eller om det gäller ditt privatliv. Advokaterna på LH Advokater har flera års erfarenhet från advokatbyråer, domstolar, myndigheter och näringsliv. Vi har kompetensen och förmågan att hitta rätt lösning för just dig.  

Företag

Advokaterna på LH Advokater vet vad företagsamhet innebär. Vi kan affärer.

Advokaterna på LH Advokater hjälper ditt företag inom affärsjuridikens många kärnområden vilket omfattar allt från bildande av bolag, företagsöverlåtelser, avtal och tvisteförhandlingar till obeståndshantering och indrivningsrutiner. 

LH Advokaters verksamhet utgår från ett kommersiellt perspektiv där vi vill finna lösningar som bidrar till framgång.

DSC08131 BW.jpg

Privatperson

För privatpersoner erbjuds starkt engagemang och juridiskt biträde i frågor som rör din familj, dina kontakter med myndigheter, arbetsgivare och försäkringsbolag samt de tvister i och utanför domstol som kan uppkomma i förhållande till företag och andra privatpersoner. 

LH Advokater upprättar juridiska dokument som exempelvis testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och gåvobrev.